vege1.gif O mojich záľubách

28. 05. 2019

Domov
O mojom otcovi
Divadelná galéria fotografií
O mojich fujarách
Ukážky mojej tvorby
O Paľoškových fujarách
O mojich záľubách
O folklóre a inom
Galéria fotografií
Spevník a iné...
Váš názor
O studničkách
Rozličné

 

Medzi moje záľuby patrí:

 • Folklór:  Výroba ľudových hudobných nástrojov z dreva a hra na nich

   

  Nájsť vhodné drevo na výrobu  píšťaliek, koncoviek, fujár, važeckých rohov a gajdíc pre môjho otca a hrubé práce na príprave, bola moja robota, ale niečo vyrobiť, na to som nemal odvahu. On veľmi chcel, aby som robil aj ja, a vždy, keď som priniesol nové a nové kusy bazy a iného vhodného dreva, hovoril: "Tak, toto ja už nevyrobím, to už budeš robiť ty". Ale vždy vyrobil všetko, lebo ho to  mimoriadne bavilo. Nakoniec predsa len ostalo drevo, ktoré už nemal kto opracovať, a tak som po ňom prevzal všetky nástroje a pokúsil som sa niečo vyrobiť. Niečo som za tie roky od neho odpozoroval, takže som čosi vedel, ale aj tak som sa spočiatku dosť trápil.

   

 
 •  Detva 2002-tvorivá dielňa - fujary

  Veľmi mi pomohlo, že som mal možnosť zúčastniť sa Tvorivej dielne výrobcov fujár, pri Folklórnom festivale v Detve 2002, na ktorú ma pozval p.Veselovský zo Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici, kde som odpozoroval od mnohých známych výrobcov postupy pri výrobe fujár a píšťaliek. Zameral som sa hlavne na spôsoby výpočtov rozmerov a  ladenia. Spomeniem aspoň niektorých, ktorí mi venovali veľa času, ako napríklad Vlado Baláž, z Bratislavy, ktorý vyrába aj výborné cimbalové paličky, mi povedal veľa o výpočtoch a teórii ladenia, Pavel Smutný z Dúbrav mi hovoril o leptaní kyselinou dusičnou a na dôkaz o tomto spôsobe zdobenia, v podobe popálených rúk, do smrti nezabudnem. S Milanom  Katreniakom z Tisovca, výrobcom a spevákom som si výborne zahral a zaspieval. Ďalej by som chcel spomenúť mená, ako Drahomír Daloš z Lehoty, Alexander Králik zo Zvolena, Michal Fiľo a Dušan Šúr z Banskej Bystrice, Ladislav Libica z Brezna, Tibor Koblíček z Turíčiek a ďaľší, všetko výborní výrobcovia, ocenení cenou Certifikát Instrumentum Excellens - Fujary 2002 a dobrí chlapi. Veľmi si cením, že pri ich sláve mi nedali pocítiť, že som začiatočník.

 

Tvorivá dielňa
Detva 2002

detva2002 malá skupinka výrobcov
detva2002 výstava fujár
 • Detva 2003-tvorivá dielňa - gajdy a gajdice

  Tvorivá dielňa výrobcov gájd a gajdíc, ktorá sa uskutočnila pri Folklórnom festivale v Detve 2003, na ktorú ma  opäť pozval p. Veselovský,  zo Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici, ktorému som za to vďačný, mi dala veľa odpovedí na otázky okolo výroby gajdíc, na ktoré by som sa niekedy v budúcnosti chcel zamerať. Keďže môj oco ich vyrábal, ostalo po ňom niekoľko neopracovaných rohov z hovädzieho dobytka. Výroba "piskora" nie je len taká jednoduchá vec, ako sa to na prvý pohľad zdá. Kým v minulosti sa na výrobu používala trstina alebo bazové drievko, dnes sa veľa používajú kovy, umelé hmoty a bambus. Výsledky sú stabilnejšie a naladenie gájd  je trvanlivejšie.
   Škoda, že tohoto roku sa "Tvorivá dielňa" neuskutočnila, tak ako vlani, mimo mesta, kde bolo lepšie súkromie na výmenu praktických skúseností, ale aj tak ďakujem. Moje poďakovanie patrí hlavne Ľubomírovi Páričkovi z Martina, Romanovi Bienikovi z Dolného Hričova, Františkovi Skurčákovi z Oravskej Polhory a Vladimírovi Kováříkovi z Prahy, všetci výborní gajdoši a výrobcovia, ocenení cenou Certifikát Instrumentum Excellens - Gajdy a gajdice 2003.

  Jarmok ľudových remesiel, ktorý bol pri Folklórnom festivale v Detve a na ktorom mal byť "liptovský dvor", sme svojimi ukážkami obsadili len traja "Liptáci", p.Kočtuch z Liptovského Hrádku, ktorý vyrába veľmi pekné a dokonalé pracky na opasky, kapsy, valašky a iné ozdoby z plechu, p.Račko z Pribyliny, ktorého miniatúry dreveného pastierskeho riadu sú absolútne presné a ja s mojimi fujarami, fujarkami, pastierskymi píšťalkami a koncovkami. Som rád, že som niekoľkých ľudí potešil, a že prejavili záujem.

Tvorivá dielňa
Detva 200
3
Certifikát Instrumentum Excellens - gajdy 2003
Výmena skúseností
Hosť z Prahy-Vladimír Kovářík
Moje nástroje na jarmoku v Detve 2003

 • Detva 2004-tvorivá dielňa - Signálne nástroje, biče, hrajúce palice
   
 

Tento rok bol v tvorivej dielni venovaný výrobcom signálnych nástrojov, fujár-trombít,  pastierskych bičov a korbáčov, hrajúcich zvukových palíc, klepáčov, ozembuchov, bunkošov, rapkáčov, zvoncov liatych a plechových, pastierskych trúb a rohov. Žiaľ, nevšimol som si na pozvánke, že boli do súťaže zahrnuté aj zvukové palice, a tak som neposlal moju vychádzkovú palicu so šesťdierkovou  píšťalkou.

Všetko sa mi podarilo vynahradiť mojim prvým vystúpením v hlavnom programe v piatok, 9.7.2004, keď región Liptov mal svoj hlavný večerný program. LIPTÁCI - "OBRÁZKY Z LIPTOVA" profilový program regiónu, pripravili, Miroslava Palanová, Mária Palásthyová. Zahral som na koncovke "A moj otec taký bou". Myslím, že celý program bol vydarený.

Jarmok ľudových remesiel, ktorý bol pri Folklórnom festivale v Detve, kde mnoho výrobcov ponúkalo rôzne ľudové výrobky, už neobsadil pán Račko z Pribyliny, ktorý na jar zomrel. Ja som sa zúčastnil s mojimi drevnými ľudovými hudobnými nástrojmi. Páčilo sa ľuďom, len škoda, že našincovi finančná situácia neumožňuje urobiť si radosť. Prišlo ma pozrieť niekoľko osobností z folklórneho a verejného života. Cením si stretnutie s pánom prezidentom Gašparovičom, ktorý je známy svojim vzťahom k fujare a aj si na mojej zahral. Píšťalku "vyproboval" aj Roman Malatinec, konateľ Folklórneho občianskeho združenia "Javorie - Korytárky". Úplnou náhodou som sa spoznal s p. Mariánom Plavcom, ktorý je autorom knihy "Majstri", v ktorej opisuje aj môjho otca. Podpísal mi knihu, aj mojej dcére.
 

Moje vystúpenie v Detve 2004
Roman Malatinec Folklórne občianske združenie Javorie-Korytárky
Autor knihy "Majstri" p. Marian Plavec s rodinou a mojou dcérou
 

 
 
 • Detva 2005-tvorivá dielňa - Strunové ľudové hudobné nástroje

  V Dome kultúry v Detve sprístupnili expozíciu ocenených ľudových hudobných nástrojov tvorivej súťaže výrobcov Instrumentum excellens FSP Detva 2005. Výstava trvala do nedele 10.7.2005. Tvorcovia vystavovali husle, violy, basy, basičky, oktávky, zlobcoky, citary, ninery a cimbaly.
  Ja sa nezaoberám výrobou takýchto nástrojov, tak som sa tvorivej dielne nezúčastnil, ale ako hráča na gitaru, ma tieto zaujímajú. 


  Jarmok ľudových remesiel, pri Folklórnom festivale v Detve 2005 bol v znamení stretnutí s mojimi priateľmi od "folklórneho fachu". Prišli ma pozrieť viacerí známi výrobcovia ľudových hudobných nástrojov. Opäť sa na jarmoku zišlo veľa známych výrobcov. Musím však povedať, že záujem o kúpu ľudových výrobkov je rok, čo rok menší.

Stánok s mojimi fujarami
Hrám na Paľoškovej fujare "G"
Stretnutie s priateľmi
   
 • Detva 2006-tvorivá dielňa - Detské zvukové hračky a zábavky

  Tento rok bola tvorivá súťaž výrobcov Instrumentum excellens FSP Detva 2006 venovaná detským zvukovým hračkám, zábavkám a koncovkám. Doniesol som dve koncovky, trúbu z vŕbovej kôry s pŕdeľou, brnčadlo zo zlomeného smreka a gombíkové frndžadlá. Za tieto exponáty som bol ocenený cenou Certifikát Instrumentum Excellens - Detské zvukové hračky a zábavky 2006.

  Jarmok ľudových remesiel, 8. a 9.7.2006, nám všetkým opäť ukázal, že ak naši ľudia majú záujem o ľudové výrobky, tak ich odradí cena, takže moji zákazníci boli, aj tento rok, len zo zahraničia. Podľa informácie z médií malo byť v priestoroch folklórneho festivalu viac ako 30 000 ľudí a prvý raz nestačilo parkovisko. Stretali sme sa spolu viacerí výrobcovia a inštrumentalisti a výmena skúseností je vždy na nezaplatenie.

Moje exponáty na výstave v Dome kultúry v Detve
Certifikát
Výmena skúseností

Ja, Jaro Sloboda, Alexander Králik a majster zvonkár zo Zázrivej.

 

 • Detva 2007-tvorivá dielňa - Trúby, rohy

Súťaž  a tvorivú dielňu som tentoraz neabsolvoval, zato všetko mi vynahradila moja rodina, ktorá prišla za mnou na Jarmok ľudových remesiel. Moja vnučka Emka, dcéra Anna a zať Róbert
 

Vnučka Emka

Manželka s Emkou a náš stánok
Spolu so zaťom Róbertom
 • Detva 2008 - tvorivá dielňa - Fujary a zvonce
  Tento rok bola tvorivá dielňa výrobcov a  Instrumentum excellens FSP Detva 2008 venované výrobcom zvoncov a fujár. Viac o tomto podujatí píšem na stránke O folklóre a inom.
  Stánok som aj tohto roku mal  medzi výrobcami ľudových výrobkov, kde bol čas aj na priateľské rozhovory. Prezident republiky, Ivan Gašparovič, navštívil môj stánok a pochválil mi fujary, ktoré obdivoval na výstave v kultúrnom dome. Dal som si podpísať knižku od Tibora Koblíčka, ktorú vydal tohto roku.

  Moja rodinka, vnučka Emka a dcéra Anna s manželom Róbertom nás prišli pozdraviť v sobotu na jarmok. Dcéra urobila niekoľko záberov, takže nejaké fotografie mám. Dovolenku som mal už júni, a preto nejaké jarmoky som musel vynechať, takže Detva bola mojím prvým veľkým podujatím. Myslím, že som si toto dokonale vychutnal.
   
Jarmok remesiel Detva 2008Jarmok remesiel Detva 2008
Jarmok remesiel Detva 2008Jarmok remesiel Detva 2008
 • Detva 2009 - tvorivá dielňa - Píšťaly
  Píšťaly boli tohoročnou témou súťaže Instrumentum excellens FSP Detva 2009. Priniesol som dve koncovky. Viac o tomto podujatí nájdete na stránke O folklóre a inom.
  Na jarmoku remesiel sme sa postretali starí známi, prišli pozrieť aj viacerí priatelia, takže dva jarmočné dni ubehli ako voda.
 • Detva 2010 - tvorivá dielňa - Všetky ľudové hudobné nástroje
  Desiata, záverečná, súťaž Instrumentum excellens FSP Detva 2010  bola venovaná všetkým typom ľudových hudobných nástrojov. Mal som fujaru, šesťdierkovú píšťalku a koncovku. Za túto kolekciu nástrojov som bol ocenený cenou Certifikát Instrumentum Excellens 2010. Viac o tomto podujatí nájdete na stránke O folklóre a inom.

  Na jarmok remesiel sa prihlásilo množstvo výrobcov, takže v stánkoch bola riadna tlačenica. Boli sme umiestnení po dvaja. Mal som za spoločníčku pani Dagmar Dieovú, čipkárku z Betliara. Obdivoval som jej pekné obrázky z čipiek. Žasol som, ako sa dokázala vyznať v toľkých paličkách. Fotografie sú v galérii Detva 2010 na stránke O folklóre a inom.
   
   
   
   
   
 

Domov | O mojom otcovi | Divadelná galéria fotografií | O mojich fujarách | Ukážky mojej tvorby | O Paľoškových fujarách | O mojich záľubách | O folklóre a inom | Galéria fotografií | Spevník a iné... | Váš názor | O studničkách | Rozličné

Tieto stránky boli naposledy aktualizované 28. 05. 2019