vege1.gif O mojich fujarách

27. 01. 2011

Domov
O mojom otcovi
Divadelná galéria fotografií
O mojich fujarách
Ukážky mojej tvorby
O Paľoškových fujarách
O mojich záľubách
O folklóre a inom
Galéria fotografií
Spevník a iné...
Váš názor
O studničkách
Rozličné

 

Niektoré ukážky fujár

Na začiatku mojich pokusov boli koncovky a píšťalky, na ktorých som sa učil robiť okienko, hranu a štopeľ. Na týchto veľmi záleží, lebo tu je základ toho, či nástroj bude dobre hrať. Prvé fujary som urobil v roku 2000. Najprv to boli malé fujarky, na ktorých som skúšal pripojenie prefuku k telu fujary, až potom začal robiť aj veľké. 

Fujara157cmaFujara157cm

Medzi ďalšie pokusy patrí aj táto súprava, ktorú som urobil môjmu kmotrovi k 50-tym narodeninám: malá fujarka "G", ku nej šesťdierková pastierska píšťalka a koncovka.
 

Kmotrova50
Ďalšie ukážky.
Na Liptovskom jarmoku v decembri 2002 predvádzané veľké fujary, koncovky a píšťalky.
Fujary na Liptovskom jarmokuFujara s motívom fujaristu1Fujara s motívom fujaristu2
Na jarmoku ľudových remesiel v Liptovskom Hrádku  v septembri 2003 som už mal širší výber fujár, fujariek, koncoviek a pastierskych píšťaliek.

Jarmok v Lipt. Hrádku (foto Zvonár)

Mojej dcére, Anne, som urobil veľkú fujaru "A" k úspešnému ukončeniu štúdia na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, v lete 2003.

Annina fujara k promóciiAnnina fujara k promóciiAnnina fujara k promóciiAnnina fujara k promóciiAnnina fujara k promóciiAnnina fujara k promócii

Moja vychádzková palica na spôsob šesťdierkovej pastierskej píšťalky,  ladenie "A", rok 2003.

Vychádzková palica - ladenie "A"Vychádzková palica - ladenie "A"Vychádzková palica - ladenie "A"Vychádzková palica - ladenie "A"Vychádzková palica - ladenie "A"

   
   

Domov | O mojom otcovi | Divadelná galéria fotografií | O mojich fujarách | Ukážky mojej tvorby | O Paľoškových fujarách | O mojich záľubách | O folklóre a inom | Galéria fotografií | Spevník a iné... | Váš názor | O studničkách | Rozličné

Tieto stránky boli naposledy aktualizované 03. 08. 2007